Informationer om energitilskuddet

Energitilskud til huse med Gasfyr

Opvarmes din bolig med et gammelt lukket eller åbent gasfyr, kan du opnå energitilskud til både skift af gasfyr til nyt eller f.eks. alternativ varmekilde som jordvarme, fjernvarme eller pillefyr.

Du kan også få energitilskud til udskiftning af gamle vinduer med energiruder – også selv om du beholder det gamle gasfyr.

Alle priserne er cirka priser.

Udskiftning af tilslutningsanlæg (Fjernvarme)Energitilskud i kroner (cirka beløb)
Indirekte fra før 1990 (altså uden veksler)470,00
Direkte fra før 1990350,00
Indirekte efter 1990180,00
Udskiftning af varmtvandsbeholder:
Gammel varmtvandsbeholder med max. 20 mm isolering til ny beholder360,00
Gammel varmtvandsbeholder med max. 20 mm isolering til ny veksler490,00
Gammel veksler til ny veksler100,00
Radiatorsystem:
1 strenget ændres til 2 strengssystem270,00
Skift af selvvirkende ventil til vejrkompenserende på 1 streng anlæg450,00
Skift af selvvirkende ventil til vejrkompenserende på 2 streng anlæg300,00
Rørisolering:
Fritliggende varmerør, der ikke ligger i anden isolering og befinder sig i uopvarmet rum.
Uisoleret skift til isoleret
6,00 pr. meter
klimaskærm
Skift energimærke A-mærkede vinduer70,00 pr. m2
Skift energimærke B-mærkede vinduer42,00 pr. m2
Isolering
Tagkonstruktion mod tag
fra 0-50 mm til min 75 mm
12,00 pr. m2
fra 75-100 til min 200 mm11,00 pr.m2
Loft mod uopvarmet loft
fra 0-50 mm til min 250 mm
10 pr. m2
fra 75-100 til min 200 mm6,00 pr. m2
Etageadskillelse (bjælkelag)mod uopvarmet rum/loft
Uisoleret til 100 – 120 mm indblæst isolering
13,00 pr. m2
Etageadskillelse mod uopvarmet kælder min. 75 mm8,00 pr. m2
Hulmurisolering
Uisoleret mur til mur med indblæst isoleringDer gives ikke længere tilskud til denne energiforbedring.
Uisoleret ti indvendig isoleret med min 50 mm30 pr. m2
Lecaisoleret hulrum til granulat indblæsning min 50mm14 pr. m2
Efterisolering af i forvejen isoleret mur
Indvendig 50 mm isolering8,00 pr. m2
Udvendig isolering (skal) med min 100 mm10,00 pr. m2
Isolering af opvarmet kælder
Uisolerede vægge til indvendigt isolerede med 50 mm24,00 pr. m2
Uisolerede vægge til uvendigt isolerede både over og under jord min 100 mm27,00 pr. m2
Uisolerede vægge til udvendigt isolerede over jorden min 100 mm65,00 pr. m2
Isolering af gulv på jord min 75 mm8,00 pr. m2
Isolering af krybekælder
Dæk over krybekælder eller beton mod jord.

Uisoleret træbjælkelag til 75 – 100 mm isolering

30,00 pr. m2
Uisoleret betonlag på jord til 75 mm11,00 pr. m2