Informationer om energitilskuddet

Energitilskud til vinduer

Energipuljen er i 2012 blevet tilrettet, så det nu også er muligt kun at skifte glas og ikke hele karm / ramme på samme tid.

Det er glaremesterforeningen der på politisk niveau har presset på, så ændringen blev indført.

Argumentationen var logisk nok, de synes det ville være hensigtsmæssigt, at en knust rude kunne udskiftes til energirude med tilskud.

Foreningen fik vedtaget deres ønske og det betyder derfor, at det ikke længere er nødvendigt, at udskifte hele vindues for at opnå energitilskud, glasset er nok.

Det skal du vide om energirudertilskud til energivinduer og energitilskud

Vinduerne er fyldt med argon eller krypton, der i sig selv ikke er specielt ekstra isolerende, men i kontakt med energibelægningen øges isoleringsevnen markant.
Varmetabet er størst ved kanterne og derfor er meget små vinduer svære, at få ekstra isolerende, specielt hvis der anvendes alu-kanter, her er forsatsvinduer ofte mere effektive.

Er vinduet med alu-kanter, vil varmetabet være forholdsvist stort kontra f.eks. plastik.
Kuldebroen fra alu-kanterne ses tydeligt, da der dannes mere fugt på indersiden af ruden.

Energibelægningen
Der er forskel på energivinduers lysindfald alt efter type af emissionsbelægning og det bør derfor nøje overvejes hvilken type, der monteres i hvilke rum.

Det er en fordel at anvende energibelægning med mest lysindfald på sydvendte stuer og omvendt.

Effektiviteten af energivinduer klassificeres efter samme skala som f.eks. et køleskab, hvor A er bedst og F er dårligst. Læs eventuelt mere her

Lad os afsluttende huske på, det er nødvendigt, at ansøge om energitilskud FØR nye energiruder indkøbes og naturligvis før de monteres.