Håndværkerfradrag 2016 – 2019

Vi synger på sidste strofe af 2014 og håndværkerfradraget er ved at være en saga blot.

Det sidste mange uger har håndværkerne haft ekstraordinært travlt med opgaver i private boliger. Der kan modtaget håndværkerfradrag for opgaver udført i private boliger- lige fra slibning af trægulve til vinduespolering. Årsagen er naturligvis at håndværkerfradraget eller boligjobordningen, som den oprindeligt hedder, ikke er med i finansloven for 2015.Håndværkerfradrag og energitilskud 2015

Siden Juni 2014 har vi ellers hørt fra Venstre, DF og de konservative, at de ville sørge for en videreførelse af fradraget og i august meldte Lars Løkke ud, at det var et ultimatum for at stemme for finansloven.

Det var det så åbenbart ikke, kan vi konstatere, da finansloven er behandlet og vi ikke får en videreførelse.

Der er dog meget stor sandsynlighed for, at fradraget genindføres, hvis der efter valg, dannes en regering fra oppositionen.
Eneste ”blå” parti, der har meldt sig kritisk overfor håndværkerfradrag i 2015 er Liberal Alliance.
De ser ganske enkelt ordningen alt for dyr kontra jobs, der skabes.
En beregning viser, at hvert ekstraordinært job, som ordningen skaber koster omkring 1,5 million i tilskud, hvilket må siges at være en dårlig forretning for staten.

Hvordan forløber overgangen i 2015?

For at opnå fradraget, skal alt arbejdet være udført FØR udgangen af 2014 og regningerne skal være betalt senest 28 februar, hvor beløbet også skal påføres selvangivelsen.

UPDATE:

Boligjobordningen fortsættes

Håndværkerfradraget er nu genindført for 2015 og træder i kraft fra den 1. januar 2015.

Det er de samme regler som for 2014, så du kan trække op til 15.000 kr. fra på årsopgørelsen for arbejdsløn til renoveringsopgaver på din ejerlejlighed, hus og på dit fritidshus. Hver person over 18 år i husstanden kan få til 15.000 kr, så typisk er fradraget på maksimalt 30.000 kr. for et par. Arbejdet skal udføres i 2015, og regningen betales senest 1. marts 2016. VIGTIGT, betaling med check og kontanter udløser ikke fradrag. Betalingen skal laves elektronisk.

Håndværkerfradrag 2016 og 2017

I 2016 og 2017 tyder alt på at håndværkerfradraget bliver hævet fra 15.000 kr. til 18.000 kr.
På samme tid dækker fradraget nu også forbedringer i lejligheder og ikke kun privat bolig samt andele.
Håndværkerfradraget forventes at få et mere grøn profil i 2017, så de 12.000 kr. går til grønne energiforbedringer, som kunne være:

  • efterisolering af boligen
  • opsætning og installation af solceller
  • varmepumper ved udfasning af ældre varmekilde
  • udskiftning af vinduer til energirigtige vinduer og døre
  • gasfyr
  • fjernvarmeunits
  • varmeanlæg, visse varmepumper og varmestyringsanlæg

De resterende 6.000 kr. pr. person vil formentlig kunne anvendes til de eksisterende forbedringer og serviceydelser.

Energitilskud 2017 – Der er stadigvæk tilskud at hente

For private boligejere, andelshavere og udlejere, er der stadigvæk tilskud at hente til renovering af boligen

Energitilskuddet er blevet overset de sidste par år, fordi håndværkerfradraget har været markedsført kraftigt af brancheforeningerne og havde en bredere dækning.

Tilskuddet til energiforbedrende tiltag også kaldet energirenovering, er stadigvæk aktivt og kan ansøges hos Energikøb.dk af alle i Danmark.

Tilskuddet har til formål, at motivere til energibesparelser, så Danmark kan opnå sine 2020 C02 mål. Staten og de energiproducerende selskaber indgik i 2012 en ny aftale omkring energitilskuddet, som pålægger net og forsyningsselskaberne, at nedbringe C02 udslip.
Det betyder, at alle forsyningsvirksomhederne (El og fjernvarme) skal ud og finde energibesparelser og dokumenterer dem.
Derfor er de interesserede i at købe din private energibesparelse og det gør de ved at give et tilskud til dig, når du montere/installere en energibesparende foranstaltning i dit hjem (dog ikke hvidevarer og tv)

Du kan få tilskud til:

– Udskiftning af gammelt gasfyr til nyt gasfyr med kondenserende kedel
Isolering af loft, kælder, vægge og etageadskillelese
– Installering af solfangeranlæg
– Isolering af rør
– Udskiftning af gammel cirkulationspumpe til A mærket model
– Skift af gamle ruder til energivinduer
– Skift af yderdøre til energieffektive døre og porte
– Montering af varmepumpe
– Etablering af jordvarme
– Skift af glødepære og halogen til LED belysning
– Elspareskinne på kontoret og ved TV/hifi
– Skift til pillefyr

Der er rigtig store muligheder i energitilskuddet og beløbet beregnes på baggrund af et standardværdikatalog, som vedligeholdes af Teknisk institut.

Der er ganske enkelt lavet gennemsnitsberegninger på, hvor stor en energibesparelse de forskellige foranstaltninger vil kunne medføre og ud fra dem, udbetales et tilskud.

Tilskuddet er på min. Kr. 0,25 pr. kWt og det er skattefrit.

Eksempel på energitilskud

Er din bolig på nuværende tidspunkt opvarmet af et oliefyr fra før 1978, kan du opnå et energitilskud på min kr. 3.500,00 skattefrit, ved skift til ny kondenserende oliekedel (nyt oliefyr).

Et nyt oliefyr koster omkring 30.000, så der er i nærheden af de 10% i tilskud og da det er skattefrit, er det hele beløbet du i sidste ende får i hånden. (afhænger ikke af indtægt og skatteforhold)

De meget populære varmepumper udløser et tilskud på kr. 1.500 i en helårsbolig og helt ekstraordinært kan man også få tilskud til sommerhuset på kr. 900,00.

Ved skift fra 1 60 w glødepære til en 9w LED pære opnår du 37 kWt pr år i besparelse.
Det giver derfor kun godt en flad 10`er pr. pære i tilskud.
Men skifter du mange, løber det jo op og hvorfor ikke sige ja tak til skattefrie penge.
De kan jo skiftes under en samlet energirenovering af hjemmet og indtastes på samme ansøgning, så det vil da være toset ikke at få det gjort.

Der hvor det største tilskud kan hentes, er naturligvis, der hvor den største besparelse kan opnås, da der betales pr. kWt som spares på et år.
Jordvarmeanlæg vil typisk give en voldsom besparelse kontra traditionelle varmekilder som f.eks. olie og el varme.
Her er det muligt, at opnå helt op til 9.000 kroner skattefrit.

Sådan ansøges om Energitilskud

C02 tilskuddet som det også kaldes, fungerer i praktisk anderledes end håndværkerfradraget gjorde.

Her er der krav om, at energibesparelsen skal være planlagt og det betyder, at der skal ansøges FØR selve arbejdet udføres og materialer indkøbes.

Du skal altså sørge for, at oprette dig hos energikøb.dk og ansøge om tilskuddet, inden du bestiller håndværkere og materialer. Når du opretter dig, får du efter kort tid en forhåndsgodkendelse fra Energikøb, der betyder, at din ansøgning er gennemlæst og godkendt som værende berettiget til tilskuddet.
Herefter må opgaven udføres og dokumentation skal afsluttende indsendes i kraft af kvitteringer.

Virksomheder og landbrug kan også ansøge

Det er ikke kun private, der kan opnå energitilskud, virksomheder kan også ansøge.

Her er det helt andre beløb vi taler om og et landbrug, der skifter fra f.eks. oliefyr til halmfyr kan få helt op til 100.000 i tilskud.
Udskiftning af traktor er også blevet honoreret med beløb på omkring 50.000 kroner.

Proceduren er nøjagtigt den samme for landbrug og erhverv – Der skal ansøges hos energikøb.dk FØR energibesparelsen realiseres.

Der skal ansøges om Energitilskud hos Energikøb.dk

Kilder:

Regler for håndværkerfradrag 2018

Energistyrelsens hjemmeside

Standardværdikatalog for energibesparelser