Spar penge med en husstandsvindmølle

Regler og tilskud husstandsvindmølleHusstandsvindmøllen vinder frem i hele verden. Men hvorfor? Blandt andet fordi husstandsvindmøller kan næsten uanset vejret fremstille bæredygtigt elektricitet og kan producere en væsentligt større mængde energi end andre bæredygtige alternativer såsom solceller.

I denne guide vil vi fortælle dig mere om de små husstandsvindmøller og hvilke regler samt muligheder der er vigtige at vide ved den bæredygtige energikilde.

Tilskud til husstandsvindmøller

Der blev i 2013 vedtaget en ny lov omkring nye afregningsregler for vedvarende energianlæg og herunder husstandsvindmøller. Det betyder at hvis du har opsat en husstandsvindmølle efter d. 20. november 2012, vil du have mulighed for at ansøge om tilskud. Prisen du får pr. kWh, afhænger af effekten på din husstandsvindmølle.

Afregningsreglerne lyder således:

 • Husstandsvindmøller med en effekt på 0-10 kW får 212 øre pr. kWh
 • Husstandsvindmøller med en effekt på 10-25 kW får 132 øre pr. kWh.

Afregningsprisen på 212 øre og 132 øre nedsættes årligt med henholdsvis 38 øre og 18 øre. Dermed vil afregningsprisen være 60 øre/kWh i 2020.

Størrelsen på afregningsprisen er den som er gældende på det tidspunkt, hvor man får tilsagn om pristillæg, og afregningsprisen ydes i 12 år fra tidspunktet for tilslutning.

Hvad kendetegner en husstandsvindmølle?

En husstandsvindmølle er en enkeltstående vindmølle, som typisk opføres højst 20-25 meter fra det tilhørende hus. Deres primære funktion er at genere strøm eller varmt brugsvand på en bæredygtig måde i et privat hjem. Derudover er det også muligt at tilknytte møllen elnettet, så du har mulighed for at sælge overskydende el.

Der findes mange forskellige varianter, typer og størrelser herunder:

 • Mikromøller: En vindmølle med et vingeareal på højst 1 m2.
 • Minimøller: En vindmølle med et vingeareal på 1-5 m2.
 • Små vindmøller: Enkeltstående vindmøller med en rotordiameter på højst 13 meter og en højde på cirka 25 meter

.

Det skal du være opmærksom på

Før du kan opføre din egen husstandsvindmølle, skal du have tilladelse fra kommunen. For at få en tilladelse skal følgende krav blandt andet være opfyldt:

 • Der skal mindst være 200 meter til nærmeste nabo.
 • Der skal mindst være 300 meter til den større skove og nærmeste kirke.
 • Der skal mindst være 100 meter til strande.
 • Der skal mindst være 150 meter til søer/åer.

Derudover er det vigtigt at møllen ikke placeres mere end 20-25 meter fra det tilhørende hus.

Fordele ved en husstandsvindmølle

Den er god for miljøet og derudover er der mange fordele ved at investere i en husstandsvindmølle. Der er blandt andet følgende fordele:

 • Spar penge på el-forbruget.
 • Producerer strøm når vinden blæser.
 • Miljøvenlig løsning der reducerer CO2 udledning.
 • Grøn energi løsning der forøger boligens værdi.
 • Langsigtet løsning der kan holde 20-30 år.
 • Sælg din overproduktion af strøm.

Selvom der er mange fordele ved at have en husstandsvindmølle, bliver det formentligt ikke noget som bliver allemandseje. Lige nu er der cirka 4-600 husstandsvindmøller fordelt ud over landet, i forskellige landzoner. Det er nærmest umuligt at få tilladelse til at få tilladelse til at have en husstandsvindmølle i en byzone, hvilket giver udfordringer for mange selvom de kan være meget fordelagtigt.

Derudover er det også en god ide at få lavet præcise beregninger på vindforhold og de muligheder du har for strømproduktion med en mølle på din ejendom. Vi har nemlig erfaret at flere er blevet skuffet over udfaldet, da deres husstandsvindmølle ikke har produceret den mængde strøm som forventet. Det kan derfor være en god ide at få en konsulent ud fx fra Danmarks vindmølleforening, som har stor erfaring indenfor området og kan give kvalificeret rådgivning i lige netop dit tilfælde.