Hvad er AB92 og ABT93?

Selvom man arbejder med entrepriseret er det sjældent, at man tænker over at entrepriseretten er et område, der ikke er lovreguleret. Området er i udgangspunktet reguleret gennem de aftaler, som de involverede parter indgår. Er der ikke indgået nogle aftaler mellem parterne, træder de entrepriseretlige grundsætninger i kraft, der er skabt af dommere.

AB92 og ABT93

I den danske entrepriseret opererer man bl.a. med to regelsæt. Det ene hedder AB 92, hvilket er en forkortelse for ”Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder.” Den anden hedder ABT 93, hvilket står for ”Almindelige betingelser for totalentreprise.” De to regelsæt er såkaldte frivillige regelsæt, der er skabt for at dække de aftaleforhold, der er mellem en entreprenør og en bygherre. Da AB 92 og ABT 93 ikke er en lov, men det man kalder for et ”agreed document”, skal betingelserne aftales hver gang de skal i brug for at kunne betragtes som gældende.

Hvem udarbejdede AB 92 og ABT 93?

AB 92 blev i sin tid udarbejdet af de parter, der er på både bygherresiden og entreprenørsiden. AB 92 kan siges gennem årene at have fået en status indenfor byggebranchen, så den næsten kan kaldes for ”byggeriets bibel”. AB 92 benyttes indenfor områderne fagentreprise, storentreprise og hovedentreprise. Er der tale om en totalentreprise, er det ABT 93, der skal benyttes.

Kan ikke stå alene

Både AB 92 og ABT 93 er dog kendetegnet ved ikke at kunne stå alene. Selvom begge aftaledokumenter tager højde for rigtig mange af de ting, der gennem tiden har forårsaget mange konflikter mellem bygherrer og entreprenører er de ikke skabt som enkeltstående og fyldestgørende dokumenter. De skal begge ses som elementer i en samlet entrepriseaftale. De to aftaledokumenter er således ikke lovregler, der er blevet vedtaget i Folketinget. De er standartaftaledokumenter, der regulerer retsforholdet parterne i mellem.

Hvad er det AB 92 og ABT 93 regulerer?

AB 92 og ABT 93 regulerer overordnet set den aftale som bygherren og entreprenøren har aftalt til at starte med. Det vil sige, at byggeriet står færdigt til den aftalte tid. Mere detaljeret regulerer de to aftaledokumenter blandt andet følgende:

  • Forud for byggeriets opstart regulerer de parternes sikkerhedsstillelse
  • Arbejdsplaner for byggeriets udførelse
  • Ændringer der eventuelt kan opstå i arbejdet
  • Hvornår arbejdet skal betales og hvordan
  • Hvad der skal ske ved eventuelle forsinkelser i byggeriet
  • Fremgangsmåden ved byggeriets aflevering – for eksempel, hvordan parterne forholder sig, hvis der forekommer mangler

Er det fordelagtigt at benytte AB 92 og ABT 93?

Der kan opstå mange problemer og uenigheder, når et byggeri skal opføres. Ofte er der mange aktører involveret og dermed mange led, hvor der kan gå noget galt. Der er også meget store pengesummer involveret og det kan koste den enkelte aktør dyrt, hvis andre ikke overholder leveringsfrister med mere.
Da AB 92 og ABT 93 netop sørger for en regulering af de problematikker, der ofte kan opstå når flere entreprenører er involveret i et byggeri, kan det derfor kun anbefales at gøre brug af de to aftaledokumenter. Deres brugbarhed har resulteret i, at de to dokumenter er de standartdokumenter der i dag anvendes mest, når der arbejdes med entrepriser.

Når en tvist opstår kan det anbefales at få en dygtig advokat specialisere i byggeri med ind over det juridiske, så mulighederne for at vinde tvisten optimeres.