Når man skal vælge et materiale med den laveste miljøbelastning, er det nødvendigt at tage hensyn til flere faktorer.
Den indeholdte energi. Den energi, der kræves for at udvinde, behandle og transportere materiale og hvordan affald håndteres.
Holdbarheden af materialet. Omkostningerne og miljøpåvirkning skal måles over levetiden af produktet, jo større holdbarhed jo lavere effekt.
Potentialet for genanvendelse og regenerering. Det er også nødvendigt at tage hensyn til muligheden for at genbruge materialet, når levetiden for det oprindelige materiale er kommet til ende.

Naturskifer

Naturskifer eller skiferbeklædning er på mange måde det bedste bæredygtige materiale  og et uovertruffent valg, hvis man ønsker at passe på miljøet, mens man bygger sit drømmehus.
Naturskifer er et 100% rent naturmateriale, og skal ikke brændes. Derfor er er naturskifer som tag eller beklædning til facaden klimavendlig i forhold til eksempelvis tegl, beton eller mursten.
Derudover har skifferen også en lang holdbarhed og der skal dermed kun bruge ressourcer til udskiftning med 100 års mellemrum. I mellemtiden er vedligeholdes minimal, hvor der kun skal fjernes mos, blade og andet nedfald. Naturskifer skal hverken males eller afrenses.
Brydningen af skifer er meget lidt Co2-belastende og naturskifer indeholder ingen skadelige stoffer, da det kun består af naturligt omdannet leraflejringer.

Det anbefales, at der ikke gøres brug af skifer fra eksempelvis Kina og Inden. Udover den lange transport, så er produktionen i disse lande ikke systematiseret eller underlagt nogen form for kvalitetskontrol. Skifer derfra er som regel enten af ringe kvalitet eller mangler de egenskaber, som der skal til i et koldt klima som det danske. Der kan bl.a. Findes kalk i skiferen, som ved frost og fugt kan give frostsprægningerne og pladerne kan blive utætte i løbet af få år.
Derimod findes der gode skiferbrud i Norge, men hvis man ønsker den mere tynde og glatte skifre, bør man bruge naturskifer fra Spanien, som i dag står for 80-90 procent for den samlede verdensproduktion.

 

Træ

Træ er verdens mest klima- og miljøvenlige råstof og dermed også byggemateriale. Blandt andet fordi det er CO2-neutralt.
Træer er godt for klimaet, fordi det ikke belaster atmosfæren med ekstra CO2, men derimod lagrer
Træer er godt for klimaet, fordi det når det fjerner og lagrer CO2 fra luften, mens det vokser. Men hvis det brændes eller rådner, frigives den samme mængde CO2 igen, som da kan optages af andre voksende træer.

Træ har enddog mere begrænset energiforbrug ved produktion  end skifer eller mursten, fordi det hverken skal brændes eller graves op ad jorden ved produkt.
Hvis du sågar vælger lokale træsorter, er Co2 udledning ved transport ligeledes minimeret.

Gevinsten på klima-kontoen kommer, når træet fortrænger brugen af fossil energi. Det betyder, at når vi eksempelvis bruger træ til byggeri som alternativ til energitunge materialer som stål eller beton.

På den måde bliver træet brugt nyttigt, hvor der samtidig gøres plads til, at et nyt træ kan plantes og lagre CO2 i luften.

Hvis træet ikke bliver genanvendt, men derimod brændt til energiudnyttelse i stedet for at rådne, udnytter man træet lagrede solenergi og kan dermed undgå fossil energi og kulstof op fra jorden, såsom kul, olie og gas.

Når man bruger træ til byggeri, bør træet komme fra et bæredygtigt skovbrug, hvor der ikke fældes mere træ, end skoven kan nå at reproducere og uden dyrelivet tager skade. Desuden er skovarbejderne sikret ordentlige forhold.
Træer fra et sådan skovbrug er FSC-mærket. 

 

 

Bambus

Bambus er også kendt som et bæredygtigt materiale. Eftersom der ikke vokser bambus naturligt i Danmark, er der en ressource i at få bambussen fragtet fra Østasien.

Den hurtigvoksende bambus kan vokse op mod 30 centimeter i døgner og optager og lagrer derfor CO2 ligesom træer, men frigiver faktisk 35% mere ilt, på grund af deres hurtigtvoksende tempo.

Bambus er dobbelt så hård som almindelige danske træsorter, såsom eg, fyr og bøg og er derfor et meget slidstærkt og holdbart materiale, hvilket ogåså er en vigtig faktorer hvad angår bæredygtige materialer.

Planten kan dyrkes uden brug af gødning og pesticider og har jordforbedrende egenskaber.

Her er det, ligesom med almindeligt træ ligeledes vigtigt at gå efter FSC-mærket, da man dermed sikrer sig, at bambussen kommer fra et bæredygtigt skovbrug, hvor der arbejdes under gode forhold og der bliver plantet tiltstrækkeligt med nye planter.