Energitilskud 2021

Energitilskud 2021Overvejer du at skifte til en grønnere varmekilde? I 2021 får du muligheden for at få tilskud til miljørigtige tiltag i dit hjem eller i virksomheden. Tilskudsordningen er sat i værk som en del af konkretiseringen af klimaaftalen fra juni 2020. Håbet er, at både erhvervslivet og de private forbrugere tager imod tilbuddet og skaber grønne forandringer i virksomheder og hjem. Læs med og få indblik i, hvad ordningens tre puljer dækker over.

Lettere og billigere ordning

Inden længe træder den nye tilskudsordning, der vedrører energitilskud for 2021 i kraft. Så også i 2021 kan både erhvervslivet og private søge om de statslige støttekroner. Det betyder, at omstillingen til både en mere miljøvenlig varmekilde eller en forbedring af boligens klimaskærm bliver endnu lettere og billigere end hidtil.

Udbredelsen af grønne tiltag

Tilskudsordningen er sat i værk af Energistyrelsen. Den bygger oven på den klimaaftale, som så dagens lys i juni måned 2020. Energistyrelsen håber, at tilskudsordningen vil være et væsentligt tiltag i udbredelsen og implementeringen af grønnere varmeløsninger. Håbet er, at både virksomheder og private forbrugere vil benytte lejligheden til at få en mere bæredygtig varmekilde i henholdsvis virksomhedens lokaler som i det private hjem.

Baggrunden for tilskudsordningen

I juni 2020 indgik den danske regering en klimaaftale. Det er den aftale, der har skabt fundamentet for den tilskudsordning vi får i 2021. I klimaaftalen flyttes nogle af de statslige støttekroner. De placeres i tre tilskudspuljer og vil her yde støtte til både virksomheder og private boligejere. Eksperter på området er tilfredse med, at der nu sker en reel handling i kølvandet af klimaaftalen. At politikerne sørger for, at der sker noget helt konkret.

Tre tilskudspuljer

Torsdag d. 27. august blev tilskudspuljerne offentliggjort. Der er tre puljer som alle skal hjælpe med at fremme en grøn omstilling. De tre tilskudspuljer dækker over erhvervspuljen, bygningspuljen og skrotningsordningen.

Erhvervspuljen

I denne pulje er der fokus på:

  • at hjælpe erhvervsvirksomheder med at skifte de fossile brændsler ud med grønnere alternativer
  • at hjælpe virksomheder med at energieffektivisere de af deres processer, som det ikke er muligt at konvertere til el
  • at hjælpe virksomheder med at effektivisere deres interne transport med for eksempel traktorer og gaffeltrucks

Bygningspuljen

Denne pulje er tilegnet helårsbeboelse og har fokus på:

  • at hjælpe med skrotningen af gas- og oliefyr mm.
  • at hjælpe med installeringen af mekanisk ventilation
  • at hjælpe med at forbedre klimaskærmen på bygninger

Skrotningsordningen

I denne pulje er der fokus på skrotning af olie- og gasfyr og udbredelsen af varmepumper. Ved at udbrede et nyt forretningskoncept i forbindelse med varmepumper, håber man at gøre det let og ligetil at skifte varmekilde. Konceptet drejer sig om, at virksomheder får et abonnement på en varmepumpe. Det vil sige, at de ikke selv skal tage sig af varmepumpen. Det gør den virksomhed som de har abonnementet hos.

Vær opmærksom på

Fælles for bygningspuljen og skrotningsordningen er at du kun kan søge tilskud til jordvarmepumper og luft til vand-varmepumper. Vil du gerne søge om energitilskud til en luft til luft-varmepumpe (Se eksempel fra Daikin varmepumper her) er det den nuværende ordning du skal søge. Den udløber ved slutningen af 2020. Du skal ligeledes søge den gamle ordning, hvis du vil søge om tilskud til en ny gaskedel samt omstillingen fra oliefyr til fjernvarme eller biokedel.

Hvornår kan du ansøge?

Det forventes at Energistyrelsen åbner for ansøgninger d. 15. oktober 2020, når det drejer sig om tilskud til private forbrugere og prækvalificerede virksomheder. Bekendtgørelsen angående tilskudsordningen er dog i høring indtil d. 10. september 2020, men eksperter mener ikke, at der vil fremkomme andet end små og begrænsede ændringer på baggrund af høringen.