Lejelovens krav til forbrugsregnskab fra din udlejer

Som lejer og som betaler af forbrugsudgifter kan det være rart at vide, hvilke frister der er for fremsendelse af forbrugsregnskab fra din udlejer. På samme måde er det godt at vide mere om, hvilke oplysninger som skal fremgå af regnskabet, og hvordan selve forbrugsregnskabet skal udarbejdes. Det kan du alt sammen blive klogere på her.

Hvad er et forbrugsregnskab?

Lad os først få på det rene, hvad et forbrugsregnskab er, inden vi kaster os over lejelovens krav til regnskabet.

Et forbrugsregnskab kan også kaldes en forbrugsopgørelse, da det indeholder en opgørelse over, hvor meget el, vand og varme, som du har forbrugt. På baggrund af dit forbrug bliver der udarbejdet et forbrugsregnskab, hvoraf du kan se, om du har betalt for meget i acontobetaling og dermed skal have penge tilbage. Det kan også være, at din løbende betaling har været for lille, og du derfor får en efterregning.

Frister for fremsendelse af forbrugsregnskab

Der gælder den generelle regel, at udlejer skal fremsende forbrugsregnskabet til lejer senest fire måneder efter regnskabsårets afslutning. Der er dog den særlige regel også, at hvis forsyningen af el, vand eller varme kommer fra et kollektivt forsyningsanlæg, er der en fremsendelsesfrist på tre måneder efter, at udlejer har modtaget afregningen fra forsyningsanlægget.

Krav til udarbejdelse af forbrugsregnskabet

For at du som forbruger kan være sikker på, at dine fremsendte forbrugsregnskaber indeholder alle de oplysninger, som du har brug for at vide, har man i lejeloven formuleret en række krav til udarbejdelse af forbrugsskaber.

Ifølge lejeloven er derfor der følgende krav til, hvad et forbrugsregnskab skal indeholde:

  • Din andel af de samlede forbrugsudgifter skal fremgå af regnskabet.
  • Du skal oplyses om dine muligheder for at anke, hvis du ikke er enig i forbrugsregnskabet. Du har seks uger til at gøre eventuelle indsigelser fra tidspunktet, hvor du har modtaget regnskabet.
  • Du skal oplyses om, hvornår udlejer har modtaget forbrugsregnskabet.
  • Sidst, men ikke mindst skal forbrugsregnskabet være skriftligt.

I tilfælde af efterregning eller tilbagebetaling af forbrug

Når først du har modtaget dit forbrugsregnskab, kan du få et overblik over dit forbrug og dine udgifter. Hvis du har betalt for meget i acontobetaling, har du krav på at få det overskydende beløb tilbagebetalt. Det vil enten foregå på den måde, at pengene bliver overført til din konto, eller at pengene bliver modregnet i førstkommende måneds husleje. Der er det krav til udlejer, at det overskydende beløb skal betales tilbage til lejer inden for rimelig tid.

Har du omvendt betalt for lidt i acontobetaling, vil du skulle betale det manglende beløb tilbage til din udlejer.  Der findes heldigvis den ordning, at hvis efterregningen er større, end hvad der svarer til tre måneders husleje, kan du som lejer dele regningen op i tre betalingsrater.