Få den rette fundering

Få den rette fundering

Når du skal have udført et byggeri, er det nødvendigt, at der først og fremmest bliver udført den rette fundering. En fundering er nemlig hele byggeriets fundamentering. Sagt med andre ord er dækker begrebet over den grænseflade, der befinder sig mellem jorden og selve konstruktionen.

Det er derfor essentielt, at processen bliver udført korrekt. Ellers vil manglerne i fundamentet før eller siden vise sig i selve byggeriet. Et mangelfuldt fundament vil også føre til et øget energiforbrug, da det ofte vil påvirke isoleringen. Derfor er det også en energimæssig god investering at få udført det rette fundament fra starten.

Alle byggerier skal have udført fundering

Uanset, hvilket byggeprojekt du står overfor, er det nødvendigt, at der bliver udført en grundig fundering. Selve processen kan dog udføres på mange måder. Hvilken slags proces, der passer bedst til dit byggeprojekt, afhænger primært af jordbundsforholdene. Derudover afhænger det også af selve bygningen. En erfaren og kyndig konstruktionsingeniør kan hjælpe dig med hele processen, så du får det bedste resultat til dit byggeprojekt.

Tre forskellige principper

Inden for fundamentering, tales der oftest om tre forskellige principper. I hvert fald så længe, at der er tale om den proces, der anvendes til mere almindelige, private boliger. Principperne er henholdsvis stribefundament, som også kaldes direkte fundamentering. Skruefundamentering, som også kaldes for pælefundamentering og så endelig lastkompenserende fundamentering. De forskellige tilgange har alle hver deres fordele og ulemper.

Mere om stribefundering

Denne proces er den mere traditionelle. Her bliver der gravet en rende på omkring 40 cm. Renden bliver derefter fyldt med armeret beton. Denne slags proces bliver anvendt ved størstedelen af alle byggerier. Processen kan også anvendes i det, der klassificeres som geoteknisk kategori 1.

Processen bliver af nogle også kaldt for direkte fundamentering. Det skyldes, at bygningen bliver placeret på bæredygtig jord. Det kræver naturligvis også, at dybden af fundamentet er egnet til bæredygtig jord. Ved denne proces er det nødvendigt, at dybden er mindst 0,9 meter under terræn. Det skyldes, at der ikke må kunne komme frost under fundamenteringsniveauet, da det kan løfte bygningen.

Mere om skrue- og pælefundering

Hvis jordbundsforholdene ikke er egnet til den mere traditionelle proces, kan det i stedet være nødvendigt at anvende et andet princip, hvor der bruges enten skruer eller pæle. Ved denne slags princip, vil der blive ført enten en skrue eller en pæl ned i jorden. Dybden vil typisk være mellem 2-10 meter. Hvis der anvendes pæle, er det vigtigt, at du også får udført et dæk. Herefter bliver der fæstnet bjælker til pælene, så det er muligt at både isolere og opbygge gulvet.

Mere om lastkompenserende fundering

Når du anvender den lastkompenserende tilgang, bliver der først fjernet et jordlag. Det kan eksempelvis være på 1 meter i dybden. Herefter bliver samme område opfyldt med et let materiale. Oven på materialet vil selve bygningen så blive opført. Det vil med andre ord sige, at bygningen bliver opført på en stor betonplade. Dette princip bliver typisk anvendt til lettere byggerier, da det nemt kan blive dyrt, hvis byggeriet er tungt. Eksempelvis sommerhuse eller trækonstruktioner.