Kvalificeret rådgivning om energitilskud til virksomheder

Virksomheder kan få meget ud af at energioptimere, og energitilskud kan være god motivation for at få styr på energibesparelserne. Her kan du læse mere om, hvad du kan få ud af god energirådgivning om energitilskud til virksomheder, så du ved præcis hvordan du skal gå frem, for at give din virksomhed en grønnere fremtid. 

Hvad er energitilskud?

Det kan godt betale sig at investere i energibesparelser for virksomheder uanset størrelse. Energibesparelser er ikke blot noget, der i sig selv kan spare en virksomhed for mange penge, men det er også noget, der sparer vores miljø og klima for unødvendigt høj belastning.

Energisparing kommer i mange former. Som regel handler det om energiforbrug i form af el, vand og varme, og her kan man lave mange energibesparende løsninger, der vil kunne betale sig på sigt. Det der stopper mange virksomheder fra at igangsætte og indføre energibesparende løsninger, er dog at det kan være en stor investering. For at opfordre til energibesparende løsninger for virksomheder, kan man derfor få et energitilskud. På den måde, kan det godt betale sig

I perioden 2016-2020, kan virksomheder få energitilskud til energisparende aktiviteter. Hvor meget man kan få i energitilskud, afhænger i høj grad af projektets størrelse og hvor stor energibesparelse, der sigtes på. Denne ydelse, udbetales i en størrelsesorden som regel mellem 10.000 kr og 500.0000 kr. Der er med andre ord et meget stort spænd på, hvor stor en sum man får udbetalt i sidste ende.

Få den ekspertrådgivning du har brug for

Det er ikke nemt at navigere i det bureaukrati, der omfatter løsninger som energitilskud, og den dokumentation man skal kunne fremvise i forbindelse med faktiske besparelser. Derfor er det en god ide at alliere sig med erfarne fagfolk, der har den nødvendige erfaring, der skal til for at kunne få de bedste besparelser og opnå den sum i energitilskud, der gør denne omlægning muligt.

Det er vigtigt at du finder en rådgiver, der er godkendt for handel med realiserede energibesparelser. NTEK, er en af disse rådgivere, der med fordel kan hjælpe med B2B rådgivning om energitilskud, der kan spare din virksomhed både for energi og penge.

Hvordan fungerer energirådgvining?

Denne form for rådgivning foregår i flere trin. Som udgangspunkt så begynder det med en vurdering af potentialet i hvor store besparelserne reelt set kan blive, og hvor stort energitilskud man potentielt kan få, hvis disse optimeringer skal udføres. Her skal både rådgivere og teknikere afgøre, kende til de områder, der vil give besparelser for dig – kunden.

Derefter udarbejdes der en kontrakt mellem kunde og energiselskabet, så optimeringen kan udføres. Denne kontrakt skal udarbejdes og signeres inden der bliver gjort greb og bestilt det der skal bestilles. Når aftalen er underskrevet og godkendt af begge parter, så skal der udarbejdes dokumentation og beregninger, som skal dokumenteres, hvis man vil søge om energitilskud til energioptimering.

Derefter indsender rådgiveren ansøgning om tilskud, og sørger for at alle dokumenter er korrekt udfyldte. Det er selvfølgelig vigtigt at der ikke er fejl i denne form for dokumenter, for at sikre at processen går korrekt for sig. Dermed bliver implementeringen af optimeringene planlagt nøje, så man er sikker på at de har den ønskede virkning for virksomheden. Dermed sørger rådgiver/energiselskab for at projektlede hele forløbet.

Det er med andre ord en god investering at alliere sig med god rådgivning fra en erfaren aktør, der kan sørge for at optimeringen går sømløst og opnår det energitilskud, som man har brug for at kunne gennemføre energioptimering for virksomheden.

Hvad koster energirådgivning?

Det er selvfølgelig ikke gratis med energirådgivning i forbindelse med energitilskud, og specielt ikke, hvis man får en løsning, hvor rådgiveren tager rollen som projektleder og sørger for at alt bliver udført korrekt og udarbejder de planer, der skal til. Det er med andre ord mere omfattende, end bare at give et simpelt råd omkring, hvad man skal vælge. Du sørger samtidigt for, at processen foregår på den korrekte måde, og det er en god kvalitet, når man ansøger om komplicerede ting som energitilskud. Der er meget bureaukrati involveret, og dokumentation og planlægning, skal være på plads og nøje udført.

Energirådgivning fra en erfaren virksomhed, burde i de fleste tilfælde ende i besparelser på minimum 15%. Dette giver et stort udslag på bundlinjen, og derfor skal man tænke på energirådgivning som en investering.

Prisen for energirådgivning afhænger af flere faktorer. I lighed med energitilskuddet, så afhænger det af projektets størrelse og hvor stor en virksomhed, der reelt set er tale om. Prisen bliver ofte sammensat, og er en sammenfatning af et aftalt afkast på energitilskud, konsulenttimer og hvilken aftale man har lavet samlet. Det er noget der aftales forud for processen, og du vil som regel derfor vide hvad det koster fra start, når du skal få energirådgivning om energitilskud til virksomheder.

Det kan godt betale sig at investere i god rådgivning og opnå store energibesparelser i virksomheden, og få energitilskud.